Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

# iThenticate İntihal Veri Tabanının Doğru Kullanımı Hakkında Bilgilendirme #

08.11.2021 13:32

Değerli Kullanıcılarımız,

Turnitin ve iThenticate ile ilgili olarak, 20201 yılında sorun yaşanmaması için bazı hatırlatmalar ve uyarılarda bulunmak yararlı olacaktır.

iThenticate kullanımıyla ilgili olarak; bildiğiniz üzere, iThenticate programını, üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.

Her bir kurumun iThenticate için doküman (makale) submit kotası vardır. 2019 yılının sonlarına doğru biten kota sebebiyle birçok akademisyenimiz mağduriyet yaşamıştır. 2019 yılı kullanım verilerine göre, aynı kullanım alışkanlıklarıyla devam edilirse, iThenticate kotalarının 2020 yılında kurumların kullanımlarına yetmeyeceğini söyleyebiliriz. 2019 yılındaki toplam EKUAL kotası mevcut kurumların kullanımlarını karşılamamıştır ve Turnitin yetkililerinden kota artırım talebinde bulunulmuştur. Bir kereliğe mahsus olmak üzere talebimiz geri çevrilmemiş ve sizlerden gelen talepler karşılanmıştır, ancak, bilinmelidir ki, sınırsız ya da her yıl artan şekilde bir kullanım kotamızın olmadığını yeniden hatırlatmak isteriz ve EKUAL toplam kotası lisans dönemi boyunca maalesef değişmemektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında EKUAL kapsamına yeni eklenen üniversitelere belli oranda kota tahsisinde bulunmak gerekmektedir. Dikkatinizi bir kez daha çekmek gerekirse, iThenticate, makalelerin benzerlik analizi için kullanılan bir programdır fakat 2019 yılındaki kullanım örnekleri gösterdi ki, bazı kullanıcıların, Turnitin programını kullanması gerekirken, iThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür. Bu durum ilgili kurumun kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının yenmesine neden olmaktadır.      

Sonuç olarak,  diğer kullanıcılarımızın haklarının korunması ve 2019 yılında kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamaması için yanlış kullanım yapan kişilerin hesapları belli bir süre pasif hale getirilecektir.  2019 yılında yapılan ek kota ekleme esnekliğinin 2020 yılında maalesef olmayacağı öngörülmektedir.  

Turnitin kullanımıyla ilgili olarak; bildiğiniz üzere, tez, ödev ve rapor türü dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğretmen isterse öğrencileri için sınıf oluşturup öğrencilerinin tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir. 

Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların “ayarlar” konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, “depo yok” ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyettir. Turnitin kullanımında, yüklenen dokümanların yanlışlıkla havuza gönderilmesi (depo yok seçeneği işaretlenmediği için) ve kullanıcının kendi hesabından ilgili çalışmayı silmesinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. (%100 benzerlik gibi.) Doküman kullanıcı tarafından hesaptan silinse dahi havuzdan silinmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların kendi hesaplarına yükledikleri ve havuza gönderdikleri dokümanları, kurumun Turnitin yöneticisine bildirmeden hesaplarından silmemeleri gerekmektedir. Hesaplardan silinen belgelerin ID tespitlerinin TechKnowledge ya da TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yapılması maalesef mümkün olamamaktadır. Sildirme işlemi için kullanıcının yüklediği dokümanın yanında yazan ID'nin ( ödev numarası) Turnitin Yöneticisine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Kütüphane ve Dokümantasyon Dire Başkanlığı

 

DUYURULAR