Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç İşlemleri

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ödünç verilen materyal sayısının daha çok kullanıcıya ulaşması ve kullanılmasını sağlamak, kitap geciktirme konusunda caydırıcı önlemler almak doğrultusunda kütüphanenin ödünç verme ve ceza sisteminde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2020- 2021/9.1 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü ve aşağıda belirtilen şekilde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Ödünç Verilen Kullanıcı Profili

Kitap Sayısı

Kullanım Süresi

Akademik Personel

8

90 gün

İdari Personel

4

60 gün

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

6

60 gün

Lisans Öğrencileri

4

30 gün

 

ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

*Fırat Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personeli dışındaki kullanıcılar ödünç yayın alamazlar, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler. 

*Barkotlu Öğrenci Kimliği/Personel Kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. 

*Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler ödünç verilmez. 

*Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez. 

*Kütüphane ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir. 

*Ödünç alınan yayın kayıp edilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda ödünç alan okuyucu yayının aynısını/son baskısını temin etmek zorundadır. Baskısı tükenmiş materyalin kaybedilmesi durumunda ise kütüphane tarafından belirlenen eşdeğer (fiyat ve konu) bir materyalin alınması gerekir.Detaylı bilgi için 0424 237 00 00/7357 numarayı arayabilirsiniz.

GECİKME BEDELİ 

*Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali gününde iade etmelidir.

Belirtilen iade tarihinde kütüphaneye iade edilmeyen materyallere kitap/gün başına 10 krş.gecikme bedeli alınır.

*Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında gecikme bedeli indirimi veya affetme söz konusu değildir.

KAYIP VE ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR

*Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

*Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;
 kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve varsa gecikme cezasını ödemek zorundadır.

*Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;
kullanıcı Daire Başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 15 gün içinde temin etmek ve varsa gecikme cezasını da ödemek zorundadır.

*Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.

*Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine yazı ile bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.

*Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte/ enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

İLİŞİK KESME

*Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, ödemeleri gereken ceza varsa ödeyerek  Merkez Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi imzalatmak zorundadırlar.

*Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Merkez Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadırlar.

*Üzerinde kütüphaneye ait yayın bulunduğu halde üniversiteden ayrılan üyeler Rektörlük Makamı’na bildirilir.

http://kutuphane.db.firat.edu.tr/sites/kutuphane.db.firat.edu.tr/files/phone.pngDanışma Hattı:

1. Kat Kitap Salonu: 0424 237 00 00/ 7365

2.Kat Kitap salonu: 0424 237 00 00/ 7366

3.Kat Kitap Salonu: 0424 237 00 00/ 7368

 

 

21.10.2021 07:23

Hızlı Erişim