Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) (Inter Library Loan) Hizmeti

Kütüphaneler arası Ödünç Verme ILL (Inter Library Loan) Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmayan kitapların, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kurumu kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla verilen bir hizmettir.

*Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri(danışmanlarının adına) yararlanabilmektedir.

*Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) (Inter Library Loan) İstek Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak nozcan@firat.edu.tr adresine göndermeleri  yeterli olacaktır.

*İstekte bulunan kullanıcılarımızın dahili telefon numaralarını ILL İstek Formu’nda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

*İstekte bulunulmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Katalog Tarama’ dan  kontrol edilmelidir.

*ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür. (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği)

*Dergiler, danışma kaynakları, tezler, rezerve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.

*ILL yoluyla Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Merkez Kütüphanemize gönderilir.

Kullanıcılarımız gelen kitapları kütüphanemizin ILL sorumlu personelinden (Nurten ÖZCAN) teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.

*Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

*İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

*ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.

*Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az üç gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

*Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

 

İletişim: Nurten ÖZCAN                 e-posta: nozcan@firat.edu.tr                      Dahili : 7353

 

21.10.2021 07:25

Hızlı Erişim