Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivine Yayın Girişlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar

Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivine Yayın Girişlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar

NOT: Örnek olarak bakabileceğiniz bir kayıt:     https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/handle/11508/8718?show=full

1)Yazar adı:

a) Standardı ve tek biçimde görünürlüğü sağlamak için yazar adlarının açık bir şekilde yazılması gerekir.( Örneğin; Haliç, İbrahim Rıfat)

 b) Fırat Üniversitesi Kurumsal Arşiv Sistemine yapacağınız tüm kayıtlarda tek bir yazar adı girişi (özellikle çift isim kullananlar için) belirleyerek tüm kayıtlarınızı aynı şekilde giriniz.

c) Yabancı yayınlarda geçen yazar isimleri Türkçe karakterde yazılmalıdır.

Doğru örnek:  Göktürk, Galip; Karakaş, Tülay; Haliç, İbrahim Rıfat

Yanlış örnek: Gokturk, Galip; Karakas, Tülay;  Halic, Ibrahim Rifat

d) Bayanların iki soy isim kullanmaları durumunda yazar soy ad alanına tek soy ad yazılmalıdır. (Örneğin;  Yazarın adı Aylin Çelebioğlu Vural ise sisteme yazar adı girişi yaparken       Vural, Aylin Çelebioğlu olarak girilmelidir.)

e) Yazar adları tek tek girilmelidir. İsim ve soy isim sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamalıdır.

Doğru örnek:

Göktürk, Galip

Karakaş, Tülay

Haliç, İbrahim Rıfat

 

f) Yazar ID alanında yazar numaraları/araştırmacı ID (çok yazarlı yayınlarda tek tek) girilmelidir.

Yazar ID öğrenmek için erişim linki:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/

 

2)Başlık:

a) Standardın sağlanması için yayının başlığında ilk harf ve varsa özel isimin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır. (Örneğin; Kültürün girişimciliğe etkileri: Malatya örneği)

b) Türkçe ve İngilizce başlığın tam ve doğru ( İlk harf ve varsa özel isimin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır) yazılması her iki dilde de erişimi mümkün kılar.

3) Anahtar kelime:

Anahtar kelimenin ilk harfi ve varsa özel ismin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır. Her bir anahtar kelimeden taramanın mümkün olabilmesi ve standardın sağlanması için konu alanına anahtar kelimeler tek tek girilmelidir. Anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi, her iki dilde de konudan erişimi mümkün kılar.

Doğru örnek: Girişimcilik kültürü

                         Kültürel etkileşim

                          Kültürel gelişim

4)Özet/ Abstract:

Bu alanlar yayında yer alıyorsa Türkçe ve İngilizce özeti ayrı ayrı girilmelidir. Yer almaması durumunda yayını kısaca özetleyen bir kaç cümle ile açıklayıcı bilgi girilmelidir. (Yayına tıklandığında özet ana sayfada görünür olmalıdır.)

NOT: ÖZETLERDE ENTER BOŞLUĞU KESİNLİKLE OLMAMALIDIR.

5)Tanımlayıcılar:  ISSN, ISBN, DOI, URL vb. alanlardan ilgili olanların doldurulması önerilmektedir.

6)Tür

a) Tür olarak yayımlanmış bir yayın ise sayfa sayıları, yayın yeri, yayınlayan/ yayın evi, yayımlandığı dergi/kitap adı girilmelidir.

b)Tür olarak başlangıçta seçilen yayın türü ile sisteme yüklenen dosya türü tutarlı ve tam metin olmalıdır.

7)Dosya yükleme:

Kurumsal Açık Arşiv Sistemi yönergesinde zorunlu olduğu için bütün yayınlar sisteme tam metin yüklenmelidir. Telif hakları yayıncıda olsa bile tam metin dosya yüklemesi yapılır.  Bu durumda “Özel tarihe kadar ambargolu erişim” bölümünde belirleyeceğiniz tarihi seçerek o tarihe kadar erişime kapalı tutabilirsiniz. Böylece yayın belirttiğiniz süre boyunca erişime kapalı tutulur, fakat isteyen kullanıcı bireysel olarak sizinle iletişime geçebilir. Kullanıcı tam metine tıkladığında sistem belgenin bir kopyasını istemek için form açar. Açılan formdaki veriler size iletilir. Sizin onaylamanız durumunda sistem otomatik olarak isteyen kullanıcıya yayını gönderir.

NOT 1)  SHERPA/ RoMEO  https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/   sitesinde kişisel arşivleme konusunda yayıncıların ve dergilerin telif hakkı politikalarına erişebilirsiniz.

 

NOT 2) Kitapların üst verileri (bibliyografik künyesi) kabul edilmektedir. Tam metin dosya yüklemesi tercihe bırakılmıştır. Açıklama kısmına “tam metin yok” notun girebilirsiniz.

NOT 3) Ambargo tarihi konularak erişimi engellenen yayınlar için tanımlayıcılar kısmında araştırmacıları yönlendirmek adına bilimsel çalışmanın yayımlandığı URL adresi verilebilir.

8. Bibliyografik Künye: Yayın türlerine göre bibliyografik künyeler APA standartlarına uygun olmalıdır.Yardım için linki tıklayınız:  https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/help?h=apa

9. Bilimsel çalışmanın yayımlandığı dergi, kitap vb. adında kelimelerin baş harfleri büyük diğerleri küçük yazılmalıdır.

Örnek: Clinical Imaging, Bilgi Dünyası, Turkish Studies,

İletişim:

 naka@firat.edu.tr /7355

 

 

 

21.10.2021 07:27

Hızlı Erişim