Ara
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

Serbest Erişimli E- Kaynakları

*Acar İndeks

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veri tabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün binlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Acarindex.com'da makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.

*Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano

*AllThat JAS: JournalAbbreviationSources

Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlendiği bir veri tabanıdır.

*Ankara Üniversitesi Elektronik Kitaplar

*Ankara Üniversitesi Müze Kitaplığı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin müzesinde sergilenen eserler Türkiye’ye Armağan Projesi kapsamında dijital ortama aktarılarak İnternet üzerinden araştırmacıların ve ziyaretçilerin erişimine sunulmuştur.

*Archive of Turkish Oral Narrative/ Türk Öyküleri Sandığı

Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzları içerir.

*arxiv.org    

Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 900.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

*BBC: Open News Archive             

Açık haber arşividir.

*BioMed Central         

Tıp ve sağlık bilimleri konusunda açık erişim imkanı sunan etkili bir çevrimiçi (on-line) veritabanıdır.
 

*Bookboon.com     

Üniversite öğrencileri, profesyoneller ve sürekli seyahat edenler için 1.500’ün üzerinde e-kitabı ücretsiz olarak erişime sunmaktadır. Kitaplar PDF formatında indirilebilmekte ve dünya çapında kullanımı mümkün kılmak için yedi dilde erişime sunulmaktadır.bookboon.com, dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapmakta olan saygın profesörler tarafından yazılan 800’den fazla ders kitabını; iş dünyasına ilişkin kendi alanında uzman kişiler tarafından yazılmış 400’ün üzerinde e-kitabı ve Avrupa’dan Avusturalya’ya, Kuzey Amerika’ya, Afrika’ya kadar farklı kıtalardaki yerler için yazılmış 300’ün üzerinde gezi rehberini içermektedir.

*Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System        

Enzimle ilgili veri içerir.

*CaltechArchives Oral Histories Online

Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler alanlarına tam erin erişim sağlar.

*CaltechBook          

CaltechBOOK California Institute of Technology kitap arşivini içermektedir.

*Cambridge Dictionaries Online

Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.

*ChemistryPreprint Server

Kimya alanında araştırma makalelerine erişim sunan ön basım arşividir.

*ChemIDplus     

Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan  bir e-sözlüktür.

*ChemSpider

ChemSpider, 28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir arayüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkânı sunmaktadır.

*ClinicalTrials  

Gönüllü hastalar üzerinde yapılan klinik deneyler hakkında bilgileri kapsamaktadır.

*CogPrints-CognitiveSciences E-Print Archive

Nöroloji, biyoloji, bilgisayar, dilbilim, felsefe ve psikoloji vb. konularında önbaskı arşividir.

*DART-EuropeE-theses Portal

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

*De Gruyter Open Access

 De Gruyter tüm ana disiplinlerde yaklaşık 400  bilimsel dergi yayınlamaktadır.

*Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kataloğu

  Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait arşiv belgelerine erişim sağlanır.

Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

*Directory of Open Access ScholarlyJournals in Education:TheEducationResearch Global Observatory (ERGO)

Directory of Open Access ScholarlyJournals in Education:TheEducationResearch Global Observatory (ERGO) eğitim alanında hakemli açık erişim dergilerinin tam ve güncel dizinini sunmaktadır

*DOAB - Directory of Open Access Books         
DOAB'ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır.

*DOAJ   

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Bu veritabanı; tarım, gıda, biyoloji, kimya, sağlık, dil ve edebiyat, matematik, istatistik, fizik, astronomi, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, işletme, ekonomi, çevre, tarih, arkeoloji, hukuk, uluslar arası ilişkiler, sosyal bilimler, felsefe ve din konularını içermektedir.

*Dogpile     

En iyi arama motorlarını tek ara yüzde hizmete sunar.

*Dokümanter Film Arşivi  

Sitede 1896 - 1976 yılları arasındaki, her türlü önemli hadisenin 90.000 bin adet dokümanter kısa filmi mevcuttur. Türkiye ve Atatürk ile ilgili eskiye dayanan filmler de mevcuttur. 

*Driver DigitalRepositoryInfrastructureVisionforEuropeanResearch

Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli dijital kaynakları toplu olarak bir arada sunan ve AB Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir. 38 ülkeden 295’den fazla veri arşivinde akademik konu alanlarında yayınlanmış, dergi makaleleri, tezler, kitaplar, konferanslar, raporlar, vb.3.500.000’in üzerinde bilimsel yayını içeren dijital kaynaklara ücretsiz erişim imkanı sağlar.

*TheEuropean Library  

Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.

*EBSCO Open Dissertations

EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™, 800.000'den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır. www.opendissertations.org adresi aracılığıyla herkes arama yapabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır.

*E-LIS: E-Prints in Library and Information Science   

Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.

*Elsevier Açık Erişim Dergileri

*Encyclopedia Britannica     

Encyclopedia BritannicaOnline Sisteme erişim sağlar.

*Encyclopedia of Earth    

Encyclopedia of Earth online sisteme erişim sağlar.

*Environmental Research Letters

*E-PRINT Network   

Araştırma bulgularının iletilmesi niyetiyle araştırmacılar tarafından elektronik üretilen ve paylaşılan bilimsel ve profesyonel çalışmaları içermektedir. E-Print Network dünya çapında 31.000’in üzerinde web sitesi ve veritabanı için kapı görevi görmektedir. Kimya, biyoloji ve yaşam bilimleri, malzeme bilimi, nükleer bilimler ve mühendislik, enerji araştırma, bilgisayar ve bilgi teknolojileri gibi konularda dahil olmak üzere, öncelikle fizik, temel ve uygulamalı bilimlerde 5 milyondan fazla e-dergiyi içermektedir.

*Europeana     

Avrupa Dijital Kütüphanesi Web Sitesinden (Europeana) Milli Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan El Yazması Eserlere ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan dijital kütüphanelerdeki eserlere erişebilirsiniz.Europeana, Avrupa müzelerinin, kütüphanelerinin, arşivlerinin ve görsel işitsel koleksiyonlardaki sayısallaştırılmış milyonlarca eserin multi dil desteği ile sunulduğu çevrimiçi bir koleksiyondur. Halihazırda 2200 üzerindeki içerik sağlayıcıdan 23 milyon kitap, film, tablo, müze objesi ve arşiv belgesine erişim sağlanmaktadır.

*Europeana-newspapers   

EuropeanaNewspapers projesi kapsamında güçlerini birleştiren 17 paydaş kuruluş üç yıl sürecek olan çalışmalarla on sekiz milyonun üzerinde gazete sayfasını Avrupa Kültür Portalı olan Europeana üzerinden sunulmaktadır. Europeana Avrupa’nın çeşitli yerlerinde sayısallaştırılmış milyonlarca kitaba, tablolara, filmlere, müze objelerine ve arşiv kayıtlarına tek noktadan erişim imkanı sağlamaktadır.

*FreeBooks4Doctors

Tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki kitaplara tam metin erişim olanağı sağlar.

*FreeMedicalJournals   

Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili  dergilere tam metin olarak erişim olanağı sağlar.

*Gallica   

Fransız Milli Kütüphanesi'nin hazırlamış olduğu bu sitede eski tarihli Fransızca kitaplara tam metin olarak erişebilirsiniz. 

*Genamics JournalSeek      

92.000 (sürekli artan) derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.

*The Global EconomicMonitor (GEM)

World Bank tarafından üretilen Global EconomicMonitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM, döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, eşya fiyatları ve yükselen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri; tüketici fiyatları, yüksek teknoloji pazarı göstergeleri, endüstriyel üretim ve mal ticareti, vb. için aylık verileri; gayri safi yurtiçi hasıla, cari işlemler bilançosu ve bütçe dengelerine ilişkin üç aylık verileri sağlar.

*Google Books     

Tüm dünyadan kitaplar içermektedir. Telif hakkıkapsamı dışında kalan ve Google’un yayıncısından izin aldığı ücretsiz olarak okunabilecek milyonlarca kitap bulunmaktadır

*Google Scholar    

Akademik literatüre basit ve geniş kapsamlı bir şekilde erişime olanak sağlar. Akademik yayıncıların, profesyonel örgütlerin, ön bası bilgi depoları, üniversiteler ve diğer akademik organizasyonlardan hakemli yayınları, tezleri, kitapları ve özetleri kullanıcılarına sunar. Google'un amacı üretilmiş olan bilgiye herhangi bir sınır olmaksızın erişmek ve sağlıklı bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

*Harita Genel Komutanlığı Tematik Haritalar Kataloğu

*IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

*IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

*International Scientific Publications

Otuzdan fazla ülkenin uluslararası hakemli  bilimsel dergi  makalelerine  erişebilirsiniz.Eğitim, yönetim ve teknoloji, edebiyat, tarım,ekonomi, işletme vb. çeşitli konularda makaleler mevcuttur.

IRCICA Kütüphanesi   

IRCICA Kütüphanesi; medeniyet tarihimizin ana kaynaklarlarından seçilmiş 140 dildeki müracaat eserinden (68.000 kitap, nadir eser ve tez, 1650 başlıkta 96.000 süreli yayın, 70.000 tarihi fotoğraf, 1200 harita, 4.000 gri yayın ve ayrıbasım, 13.000 slayt, 1150 mikrofiş& mikrofilm vb.) oluşmaktadır. IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi İslam Medeniyeti Sahasında ücretsiz bir veritabanıdır.

İKSAD  Uluslararası Yayınevi

2010 yılında kurulan İktisadi Kalkınma ve Araştırmalar Derneği'nin bir iştiraki olarak 2014 yılından beri ilkeli bilimsel yayıncılık anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren İKSAD Uluslararası Yayınevi, bugüne kadar Asya'dan Amerika Kıtasına kadar farklı coğrafyalardan yerli ve yabancı yazarlara ait farklı dillerde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Çince, Bengalce …) ve pek çok disiplinden (Sosyal ve Beşeri bilimlerden Sağlık bilimlerine ..) 1000'in üzerinde nitelikli bilimsel kitabı akademi dünyasına kazandırmıştır.
Yayınladığımız kitapların tamamı (PDF formatında) açık erişim şeklinde ücretsiz olarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Kütüphanemizdeki dilediğiniz kitabın tam versiyonlarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz ve sınırsız şekilde indirebilirsiniz.

İSAM İslam Araştırmaları Merkezi

Web sayfasında sol tarafta bulunan birçok veri tabanına erişim sağlayabilirsiniz.

*İSAM  İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Veritabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 61.000 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 54.500 PDF) verilmiştir. 

Veri tabanında yer almasını istediğiniz dergi, sempozyum ve kongre türü eserleri kutuphane@isam.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

Deneme mahiyetinde açtığımız Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Ansiklopedimizde yer alan 15.220 madde başının 14.210’u, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1321 maddenin 827’si ve muhtelif konularda oluşturulmuş 2.586 başlığın 2,086'sı ile toplam 18.274 doküman dosyasının 17.123'ündeki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

İSAM Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı 

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

İSAM Risaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.

İSNAD Atıf Sistemi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2018 Yılında sosyal ve beşerî bilimler alanında atıf ve kaynak göstermede görülen standart gereksinimin giderilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi'nin geliştirildiği, İSNAD yazım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak hazırlanmış olup açık erişim olarak www.isnadsistemi.org adresinden kullanıma sunulmaktadır.

*İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Web sayfası üzerindeki tüm tezlere erişim imkânı veren veritabanıdır.Veritabanındaki tez konuları arasında; Aile hekimliği, genel cerrahi, iç hastalıkları, nöroloji, patoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları gibi birçok konu yer almaktadır.

*İTÜ Dergileri

 İTÜ tarafından yayınlanan 4 adet dergi serbest kullanıma sunulmuştur.

*Journal of Physics: Conference Series

*Kanada Milli Kütüphanesi Tez Veri tabanı

Kanada Milli Kütüphanesi'nde bulunan Kanada Üniversitelerinde yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin elektronik ortamda olanlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ticari amaçla kullanımı yasaktır.

*Maden Mühendisleri Odası E-Kitaplar 

MEDLINE / PubMed - NLM

   National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index'i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed'e NLM Gateway'den de erişim vardır.

*NationalAcademiesPress     

NationalAcademiesPressABD Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye dağıtmak amacıyla hareket etmektedir. Bilim ve sağlık politikası ile ilgili önemli konularda güvenilir bilgiler içeren, tıp, mühendislik ve bilim konularında geniş bir yelpazede 200’den fazla kitap yayınlamaktadır

*NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)

NLM'nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.

*New Journal of Physics

*OAIster              

Dijital kaynakların toplandığı bir toplu katalog özelliği taşıyan OAIster, 12 milyonun üzerinde kayda erişim sağlamaktadır.

*OAPEN  Open Access   

Özellikle Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanında serbestçe erişilebilir açık erişim kitapları içermektedir. Kalite kontrollü açık erişim kitap koleksiyonu oluşturmak için yayıncılar ile çalışmakta ve yaygınlaştırma, kalite güvencesi ve dijital koruma alanlarında yayıncılar, kütüphaneler ve fon sağlayıcılara hizmet sunmaktadır.

*OhioLINK Electronic ThesesandDissertations Center      

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

*Online Courses   

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden açık online dersler, ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır. Hem eğitimini ilerletmek isteyenler için güçlü, tamamlayıcı bir kaynak hem de ek eğitim konuları araştıran ve üniversite düzeyinde ders olarak nelerin sunulabileceğini görmek isteyenler için bir kaynak niteliğindedir. E-mail adresi ile bir hesap oluşturmak suretiyle, istenilen konu başlıkları seçilebilir ve ders listesi oluşturulabilir.

*Open Access eBooks on JSTOR

JSTOR’un açık erişim kitap koleksiyonuna Avusturya Ulusal Üniversitesi yayınevine ait 409 yeni başlık eklendi. Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi gibi saygın yayınevlerine ait 500’den fazla kitap JSTOR platformundan açık erişim olarak sunulmaktadır. Yayıncılar tarafından belirlenen şartlarda Creative Commons lisansına sahip olan yayınlar, DRM kısıtlamaları olmaksızın, PDF olarak indirilebilmekte ve çıktı alınabilmektedir.

*Open Access ThesesandDissertations: OATD

OATD.org  dünyada yayınlanan açık erişimli lisansüstü tezleri içermektedir  ve tez bulmak için mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir. 

*OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories     

OpenDOAR dünyadaki açık arşiv havuzlarının listesini verir.

*Open Dissertations

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100.000 doktora tezine erişim sunmakta iken şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.150.000’den fazla doktora tezi içermektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.

*Open Library      

Open Library, çeşitli formatlarda 1.000.000’un üzerinde ücretsiz e-kitaba erişim sunmaktadır.

*Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı  

İslam araştırmaları merkezi web sayfasından erişim sağlanan Osmanlıca Makaleler Veri tabanına erişim sağlanır.

*Osmanlıca Kitaplar   

*Oxford Dictionary

Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.

*Oxford University Press Open Access

*Project Gutenberg     

42.000′den fazla kitaba tam metin erişim imkânı sunar.

*PUBMED  

Tıp ve sağlık bilimleri, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik, sağlık öncesi bilimleri kapsar.

*Pubspace Veri Tabanı

NASA, uzay ajansı tarafından finanse edilen tüm yayınlanmış araştırma yayınlarına erişimin ücretsiz olacağını, herkesin erişebileceği halka açık yeni bir web portalı çalışmalarına başlandığını açıkladı.

PubSpace ismi verilen veri tabanı, NASA tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin yayın tarihinden itibaren bir yıl içinde kamuya açık olmasını gerektiren yeni NASA politikasına çözüm sunuyor. Veri tabanında şu ana kadar 939 yayın var ve NASA tarafından finanse edilmiş yayınlar yeni politikaya uygun şekilde eklenmeye devam ediyor.

Ancak; NASA tarafından finanse edilen tüm araştırmalar arşivde bulunamıyor. Kişisel gizlilik, mülkiyet hakları ve güvenlik yasalarına bağlı patent ve belgeler PubSpace'e dahil edilmiyor.

NASA’nın bu hareketi 2013 yılında Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi'nin, kamu tarafından finanse edilen araştırma sonuçlarına erişimin arttırılması yönünde yollar bulunması talebine karşılık geliyor. Aynı zamanda, bilimsel araştırmalar ve akademik çevrelerde daha fazla açıklık genel bir eğilim olarak giderek artmaktadır. 

*PQDT Open  

Tez yazarları tarafından, açık erişim olarak yayınlanması yönünde seçilmiş olan tezlere tam metin erişim imkânı sağlar. ProQuest’s UMI Dissertation Publishing tarafından sunulan birhizmettir.

*RePEc (Research Papers in Economics)

RePEc, Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma kaynaklarına (dergi, makale vb.) erişim sunan ücretsiz çevrim içi bir veri tabanıdır.

*RSC Visual Elements       

Kimyasal elementler çizelgesidir. Elementler hakkında detaylıbilgilere ulaşılabilir.

*SAGE Open Access

Sosyal bilimler alanındaki kaynaklara erişim sağlar.

*Science and Technology of Advanced Materials

*SCImago Journals & Country Rank           

SCImangoJournals& Country Rank (SJR), dergilere ve ülkelere ilişkin bilimsel göstergeleri içeren bir portaldır. Portal, Scopus (ELsevier B.V.)veritabanında yer alan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. SJR, bilimsel etki alanlarının belirlenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılabilmektedir.

*Springer Open    

Teknoloji, Tıp alanlarında Springer yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

 

*Temel İnsan Anatomisi e-Kitap

Bu elektronik kitap Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakülteleri'ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokullarına bağlı bölümlerde okuyan ve anatomi dersi alan tüm öğrenciler için uygun bir kaynaktır. 

*ThesesCanada Portal     

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

*Thieme Medical Publishers

American Journal of Perinatology, European Journal of Pediatric Surgery Reports, Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, International Archives of Otorhinolaryngology, Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury, Journal of Knee Surgery Reports,Journal of Neurological Surgery Reports, Metabolism and Nutrition in Oncology, Planta Medica Letters, The Thoracic and Cardiovascular Surgeon Reports dergilere açık erişim sağlanmaktadır.

*Tıp Terimleri Sözlüğü

*TOXLINE - NLM

İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır.

TÖMER DİL DERGİSİ

Ankara Üniversitesi Türkçe Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tatafından ilk kez 1988 yılında yayımlanmaya başlayan TÖMER Dil Dergisi, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranan hakemli bir dergidir. TÖMER Dil Dergisi, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)veri tabanında taranmasının yanı sıra 2017 sayılarından itibaren  de CEEOL (Central and Eastern Eoropean Online Library- Orta ve Doğu Avrupa Online Kütüphanesi) veri tabanında , MLA ( Modern Language Association ) ve  International Bibliography'de de taranmaya başlanmıştır. 

*TÜİK

*Türk Patent Enstitüsü Veri Tabanı

Espacenet, 1836 yılından günümüze buluşlar ve teknik gelişmeler hakkında bilgi içerir. Dünya çapında 80 milyondan fazla patent dokümanlarına ücretsiz erişim imkânı sunmaktadır.

*Türk Psikiyatri Dizini   

Türk Psikiyatri Dizini (eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini)  2000 yılından itibaren Türkçe yayınlanan Psikiyatri Dergilerinin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayan,  Türkiye Psikiyatri Derneği  ve Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Psikiyatri Dizini Bilimsel Çalışma Biriminin işbirliği ile sürdürülen bilimsel bir çalışmadır.Türk Psikiyatri Dizini  Google Scholar tarafından taranıp indekslenmektedir.

*Türkiye Bibliyografyalar Bilgi Bankası

BİBTA Türkiye Bibliyografyalar Bilgi Bankası'nda binlerce konuya ve bibliyografya yazarına göre sorgulama yapılabilmektedir.

*Türkiye Makaleler Bibliyografyası

1995'den günümüze Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlardaki makaleleri indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

Türkiye Uluslararası  Edebi Çeviri Atölyesi (TÜREÇAT)

Türk edebiyatının çeviri yoluyla tanıtımı çalışmaları kapsamında 2006 yılından bu yana iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri düzenlenemktedir. 2017 yılında Kültür ve Turizm 

*Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP)

TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.  Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür.

*Wiley Open Access   

Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

*World Digital Library  

Buradaki belgeler arasında elyazmaları, haritalar, nadir kitaplar, ses kayıtları, filmler, baskılar, fotoğraflar, mimari çizimler ve diğer önemli kültürel belgeler bulunur.

Aşağıdaki kategorilere ayrılmış daha fazla kaynak için lütfen tıklayınız

 

E-KİTAPLAR:

6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu : Bildiri Özet Kitabı : 26-27 EKİM 2021

 

Açık erişim arama motorları

E-sözlükler ve dizinler

Açık erişim arşivleri

E- tezler

Atlaslar ve haritalar

Görüntü-resim koleksiyonları

Bibliyografik kaynaklar

İstatistikler

Biyografiler

Kılavuzlar ve rehberler

E-ansiklopediler

Kısaltmalar

E-dergiler

Nadir eserler ve el yazmaları

 

 

Kurumsal Açık Arşivler (Ulusal)

Türkiye'deki bütün üniversitelerin kurumsal açık arşivlerine erişmek için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi          

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi        

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi   

Beykent Üniversitesi Açık Erişim Sistemi             

Bingöl Üniversitesi Açık Erişim Sistemi   

Bülent Üniversitesi Açık Erişim Sistemi      

Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi         

Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Sistemi          

Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi          

Gazi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi        

İYTE Açık Erişim Sistemi         

Özyeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi  

Sabancı Üniversitesi Açık Erişim Sistemi      

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Erişim Sistemi     

 

 

Kurum Yayınları

*Açık Toplum Vakfı Yayınları

*Ankara Ticaret Odası Yayınları

*Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tezleri   

Elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici ve denetleyici otorite olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, meslek personeli tarafından hazırlanan uzmanlık tezlerine erişilebilmektedir.

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları

*DPT Kalkınma Planları

*Elazığ Belediyesi Yayınları

*İstanbul Ticaret Odası Yayınları

*Rekabet Kurumu Yayınları

*TBMM Osmanlıca E-Kitap

*TBMM Yayınları

*Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yayınları

*Türkiye Bankalar Birliği Yayınları

*T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları

*T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları

*T.C.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

*T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları

*T.C.Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezleri

*T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

*T.C. Maliye Bakanlığı Yayınları

*T.C. Sağlık Bakanlığı E-Kütüphane Sistemi

*TÜİK Yayınları

*TÜİK Kütüphanesi  

*Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları

 

 

28.10.2021 07:11

Hızlı Erişim